Skip to main content

De Twijn is een gezonde school!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

  • Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het Natuur en Milieu. Hiervoor zetten we o.a. de volgende activiteiten in:
  • In elke klas is een CO2 meter aanwezig waarmee voortdurend het CO2 gehalte wordt gemeten. Door veel te ventileren zorgen we ervoor dat het binnenklimaat voor onze leerlingen optimaal blijft.
  • We hebben veel aandacht voor de buitenomgeving van school. We werken doelgericht aan het uitbreiden van het groen op het plein en onderhouden nauwe contacten met de gemeente m.b.t. het onderhoud van het naastgelegen plantsoen.
  • In elke klas wordt aandacht besteed aan het milieu d.m.v. lesprogramma’s over vervuiling, de plastic soep, duurzaamheid en energie.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.