Skip to main content

leerKRACHTEN

Dit schooljaar richten we ons in het bijzonder op het vergroten van het eigenaarschap van onze leerlingen. Dit doen we onder andere met behulp van onze leerKRACHTEN. De leerKRACHTEN zijn vaardigheden en houdingen die onze leerlingen verder helpen in hun leerproces. Iedere week staat één van de leerkrachten centraal. In een klassengesprek geven de kinderen zelf aan wat een leerKRACHT inhoudt, waarom deze belangrijk is voor je ontwikkeling én hoe je kunt zien of je deze leerKRACHT ook inzet.

Onze openingsviering heeft volledig in teken gestaan van de leerKRACHTEN. Samen met onze leerlingen hebben we onze leerKRACHTEN een weergegeven in een regenboog. Deze hangt in elke groep ter ondersteuning van het wekelijkse aanbod en de leerlingengesprekken over de verschillende leerKRACHTEN.

Tijdens leerlingengesprekken kunnen onze leerlingen zelf aangeven hoe ver ze staan met het toepassen van de leerKRACHTEN. Op een kleurplaat kunnen ze aangeven wat ze al beheersen toepassen en in welke mate. De kleurplaat wordt opgenomen in het portfolio.