Skip to main content
Op verschillende manieren betrekken we onze leerlingen actief bij hun ontwikkeling en leerproces. De leerKRACHTEN is daar één van. Andere manieren om het eigenaarschap van onze leerlingen te vergroten zijn o.a. het houden van leerlingengesprekken, klassenvergaderingen, de leerlingenraad en de actieve deelname van onze kinderen aan de ouderavonden, 10-minuten gesprekken.

LeerKRACHTEN

Betrokkenheid en eigenaarschap

We vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen actief en betrokken zijn. Om dit te realiseren, werken we actief aan het vergroten van het eigenaarschap. Dit doen we onder andere met behulp van onze leerKRACHTEN.

De leerKRACHTEN zijn vaardigheden en houdingen die onze leerlingen verder helpen in hun leerproces. Iedere week staat één van de leerkrachten centraal. In een klassengesprek geven de kinderen zelf aan wat een leerKRACHT inhoudt, waarom deze belangrijk is voor je ontwikkeling én hoe je laat zien dat je deze leerKRACHT ook inzet.

De leerkrachten zijn in iedere groep zichtbaar aanwezig. Tijdens de instructie en afsluiting van de lessen wordt hier door de leerkracht actief naar verwezen: "Welke leerkrachten kun je bij deze les goed gebruiken?" en "Welke leerkrachten heb je gebruikt en hoe heeft je dat verder geholpen?" zijn vragen die dagelijks aan bod komen.

Tijdens leerlingengesprekken kunnen onze leerlingen zelf aangeven hoe ver ze staan met het toepassen van de leerKRACHTEN. Op een kleurplaat kunnen ze aangeven wat ze al beheersen en toepassen en in welke mate. De kleurplaat wordt opgenomen in het portfolio van de leerling.