Spring naar hoofd-inhoud

Zeeuwse Onderwijsprijs

Woensdagmiddag 14 november 2018 is juf Els met enkele collega’s  van Prokino naar Middelburg gegaan voor de uitreiking van de Zeeuwse onderwijsprijs. We hebben een mooie derde plaats behaald. Echt een knappe prestatie!

Onze peuter - en kleuterklas ‘draait’ ondertussen alweer drie jaar mee. In deze periode hebben juf Els en juf Bettina hun organisatie en werkwijze steeds verder doorontwikkeld. Wat we nu hebben, is een aanpak die optimaal recht doet aan de ontwikkelingsbehoefte van kinderen in de leeftijd van 3 t/m 5 jaar. Het is erg fijn dat dit door een deskundige en onafhankelijke jury wordt bevestigd. Deze prijs is voor ons dan ook als de kers op de taart.

 

Juryrapport 

Maximaal acht peuters van drie jaar of ouder kunnen twee dagdelen per week meedraaien in groep 1. Er is een gezamenlijk activiteitenrooster opgesteld voor de peuters en kleuters. Door het loslaten van de 4-jarige leeftijd als 'harde grens' kan beter worden afgestemd op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van alle jonge kinderen: eerder kleuteren als het kan, langer peuteren als het nodig is. Door de multidisciplinaire aanpak kunnen de kwaliteiten van de pedagogisch medewerker en de leerkracht optimaal worden benut en ingezet. Het is een gezamenlijk initiatief van basisschool De Twijn in samenwerking met Kindcentrum Juultje de Twijn.  
De jury is uiterst positief over deze inzending.
Op veel plaatsen in Nederland wordt weliswaar getracht de kloof tussen peuter- en kleuteronderwijs te overbruggen, maar de ambitieuze aanpak van De Twijn springt in het oog en is zeer overtuigend. De school heeft een vernieuwend project ontwikkeld om optimaal gebruik te kunnen maken van het VVE onderwijs. Het bundelt de kennis van twee specialisten.
De peuters en kleuters hebben veel gezamenlijke activiteiten: dagopening, gymmen, bepaalde taal- en rekenlessen, samen buiten spelen... Naast het gewone onderwijs heeft De Twijn een scala aan keuzemogelijkheden voor naschoolse opvang, ook voor de jongste kinderen: kleuteryoga, tekenen, creatief met textiel, techniek en chemie, enz. Dat geeft de gecombineerde peuter- en kleuterklas extra mogelijkheden. De Twijn heeft talentontwikkeling tot een van de speerpunten van haar beleid gemaakt. Met dit project laat de school zien dat zij daar niet alleen in de bovenbouw, maar ook bij de jongste leerlingen in is geslaagd.
De peuter- en kleutergroep heeft een dubbele bezetting. Hierdoor zijn de medewerkers beter in staat om een gedifferentieerd aanbod te organiseren. Passend onderwijs wordt aldus realiteit, met een mooie doorlopende leerlijn.