Skip to main content

Waarom een schoolgids?

De basisschool is een belangrijke periode in een kinderleven en is daarom ook van groot belang voor u als ouder of verzorger. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en terug. Voor een periode van acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de dagelijkse zorg van juffen en meesters. Een periode van acht jaar die mede de basis legt voor de verdere ontwikkeling van uw zoon of dochter. Een school kiezen valt dan ook niet mee, want scholen verschillen in aanpak, in werkwijze, in sfeer en in resultaten. Ze verschillen in kwaliteit en dat maakt het kiezen soms zo moeilijk, want wat is nu precies 'kwaliteit' en wat vindt u al ouder belangrijk?

De overheid ziet dit probleem ook en vraagt daarom aan de scholen om een schoolgids te maken. Deze gids kan u helpen bij het kiezen van de school waar uw kind naar toe zal gaan. In de schoolgids beschrijft een school de werkwijze, de aanpak, de sfeer en informeert het ouders en verzorgers over de behaalde resultaten.

Onze schoolgids is bedoeld voor ouders die hun kind al op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Je zou kunnen zeggen dat we door middel van de schoolgids aan de huidige ouders verantwoording afleggen en aan de toekomstige ouders uitleggen wat ze bij ons kunnen verwachten.

Als u na het lezen van onze schoolgids vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij wensen u veel leesplezier toe.