Spring naar hoofd-inhoud

Tussenschoolse opvang - overblijven

Op onze school wordt gewerkt met een continurooster 5-gelijke-schooldagen. Dit betekent dat alle lesdagen even lang zijn (ook de woensdag en de vrijdag) en alle kinderen elke dag op school overblijven.

De continuïteit van de schooldag geeft de kinderen en de leerkrachten meer rust dan het geval is bij de 'traditionele' schooltijden. De kinderen ervaren 's middags geen opstartproblemen meer, waardoor de leerkrachten de lesdag weer meteen kunnen oppakken. Dit heeft een positief effect op het groepsklimaat en de leerresultaten.

Voor het overblijven hoeft u geen bijdrage te betalen.

De organisatie van de middagpauze:

  • Alle kinderen hebben tegelijkertijd pauze. De pauze begint om 12.00 uur en duurt tot 12.45 uur.
  • De lunch wordt ’s morgens per groep in de koelkast gezet. Per groep is een koelkast voorzien.
  • Om 11.50 uur komen de medewerkers van de tussenschoolse opvang naar school. Zij zorgen ervoor dat alle groepen hun lunchtrommels krijgen. Om 12.00 uur begint de lunchpauze.
  • De leerkracht eet samen met de kinderen in de klas. De groepen 1 tot en met 3 krijgen  hierbij  hulp van de TSO-medewerkers.
  • De onderbouwgroepen worden door een van de TSO-medewerkers aangeveegd en klaargemaakt voor het middagprogramma. De bovenbouwleerlingen zorgen zelf voor hun lokaal.
  • Om 12.20 start de speelpauze. Alle kinderen bergen eerst hun lunchtrommels op en gaan daarna naar buiten. Tijdens het buitenspel wordt toezicht gehouden door de TSO-medewerkers, de directeur en de IB-er. De leerkrachten hebben dan pauze.
  • Om 12.40 gaat de eerste bel. Alle kinderen gaan in de rij staan en gaan onder begeleiding van hun leerkracht terug naar binnen om te starten met het tweede deel van de lesdag.
  • De tweede bel gaat om 12.45 uur. Het middagprogramma begint.