Skip to main content

Activiteitencommissie

 Leden van de activiteitencommissie (AC):


Voorzitter:
Mevr. E. de Smet

Leden:
Mevr. J. van Driel
Mevr. E. den Exter
Mevr. M. Kamp
Mevr. D. Klaui
Mevr. E. Geerts
Mevr. S. Portier
Mevr. B. Pieters
Mevr. L. van der Sypt
Mevr. R. van der Zwart
Mevr. S. Luwema

De activiteitencommissie bestaat uit ouders van basisschool de Twijn en kindcentrum Juultje de Twijn. De commissie wordt voorgezeten door een leerkracht van school, Els de Smet.

Het doel van de commissie is het organiseren van schoolse en naschoolse activiteiten. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met het team. De directeur van de school is eindverantwoordelijke. Het activiteitenprogramma wordt jaarlijks door het team vastgesteld en ter advisering aan de MR voorgelegd.

Activiteiten, vieringen en feesten die met en door de activiteitencommissie worden georganiseerd, worden betaald met de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. De begroting van de activiteiten wordt aangepast aan de ontvangen ouderbijdrage.

De ouderbijdrage wordt opgenomen in de schoolbegroting en is geoormerkt. Dit houdt in dat ze alleen besteed kan worden aan activiteiten voor de kinderen. De leden van de activiteitencommissie hebben inzage in de uitgaven en inkomsten. Jaarlijks wordt hiervan verslag gedaan aan alle ouders in de nieuwsbrief.