Skip to main content

Taak
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld: het overblijven, de schooltijden, de inzet van het personeel en sollicitatieprocedures. Ook de inhoud van de schoolgids wordt ter instemming voorgelegd aan de MR.

De vergaderingen
Vergaderingen van de MR zijn, voor zover de onderwerpen dat toelaten, openbaar.

 

 

MR

Voorzitter:Dhr. P. Deseijn (leerkracht)
Secretaris:Mevr. L. Weerheijm
Leden:Mevr. S. van den Berg (leerkracht)
Mevr. M. Kamp (ouder)
Adviseur: Dhr. R. Bertram (directeur)