Spring naar hoofd-inhoud

Naschoolse activiteiten

Naast het dagelijkse onderwijsaanbod bieden we op IKC De Twijn een uitgebreid naschools activiteitenprogramma aan. Hiermee willen we alle kinderen in de gelegenheid stellen om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat echt iedereen mee kan doen, houden we de kosten zo laag mogelijk. Verreweg de meeste activiteiten zijn gratis. Meer informatie hierover vindt u in het programma-aanbod.

Alle activiteiten vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ze beginnen allemaal om 14:30 uur en eindigen om 15:15 uur. In enkele gevallen duurt een les iets langer. Hierover worden leerlingen en hun ouders vooraf geïnformeerd.

Elk half jaar komt een nieuw programmaboekje uit met activiteiten waarop de leerlingen kunnen inschrijven. Het naschools activiteitenprogramma is erg populair bij onze leerlingen. Gemiddeld schrijft 70 tot 75% van onze leerlingen in voor één of meer activiteiten.

Er zijn vijf hoofdcategorieën:

  1. sport en beweging (o.a. streetdance, volleybal en kickboksen)
  2. creativiteit (o.a. toneel, animatiefilmpjes maken, tekenen en schilderen)
  3. gezondheid (o.a. koken en yoga)
  4. milieu en techniek (o.a. technieklessen, moestuinieren en lessen over recyclen)
  5. muziek (o.a. zangles)

I.v.m. de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om naschoolse activiteiten aan te bieden. Zodra het protocol dit toelaat, zullen we weer een naschools activiteitenprogramma organiseren en aanbieden.